De visie en de missie

De visie en de missie

Onder de visie van ons bedrijf verstaan wij het beeld of de verwachting die wij hebben voor de toekomst. Onder de missie van ons bedrijf verstaan we de opdracht die wij als bedrijf hebben om onze visie te bereiken.

Visie
De visie van ‘Adfund Begeleid Werken’ is dat iedereen recht heeft op een dagbesteding die gelukkig maakt, bijdraagt aan persoonlijke groei en een waardevolle plek in de samenleving waarborgt.

Missie
De missie van 'Adfund' is om dagbesteding te realiseren op locaties, waar deelnemers hun potentieel ten volle tot ontwikkeling kunnen laten komen en waar ze dagelijks met een goed gevoel naar toe gaan. We leveren maatwerk door aan te sluiten bij de behoefte van de deelnemer, geven inspraak aan de deelnemer en respecteren hun wens.