Certificeringen

Certificeringen

Adfund is INVRA-gecertificeerd. Het voordeel van de invra-methode (inventarisatie van redzaamheidsaspecten) is, dat de nadruk ligt op waar de cliënt goed in is. De begeleiding is erop gericht de sterke punten van de cliënt verder te ontwikkelen. De INVRA-methode vergelijkt de eisen die een werksituatie stelt met de individuele vaardigheden van de cliënt. Door regelmatig te vergelijken wordt duidelijk welke doelen na te streven zijn.

Iedereen heeft een individueel werkplan. Hierin staan de persoonlijke hulpvragen, doelstellingen en afspraken. Regelmatig vinden er (evaluatie) gesprekken plaats. We volgen het proces gezamenlijk. 

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding is een indicatie nodig. Wij geven u graag informatie hierover. Ook kan onze dagbesteding door particulieren worden ingekocht. Voor meer informatie kunt u bellen met Nathalie van Koperen: 06-18129926 of mailen naar info@eyecoaching.nl.