Autisme

Autisme

Adfund Begeleid Werken heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Deze mensen hebben veelal ondersteuning nodig bij het vergroten van hun sociale vaardigheden, het bevorderen van de zelfredzaamheid of bij het aanbrengen van structuur.

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren?
 • Heb ik behoefte aan veel sturing of juist niet?
 • Is het voor mij belangrijk om in een kamer alleen te zitten of heb ik behoefte aan gezelschap?
 • Wat is voor mij een goede leidinggevende?
 • Hoeveel uur werken per dag kan ik aan?
 • Hoelang kan ik mij concentreren op mijn werkzaamheden?
 • Wat is mijn ideale dagindeling?
 • Wat zijn mijn valkuilen?

Door antwoorden te vinden op dit soort vragen krijg je meer inzicht in wat voor jou belangrijk is om op het werk goed te kunnen functioneren. Samen met de begeleiders van onze dagbestedingsprojecten wordt op een rijtje gezet wat voor jou belangrijk is.

Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn vaak gevoelig voor prikkels. Het verwerken van informatie kost hen veel energie. Werken of dagbesteding is voor hen meestal veel inspannender dan voor anderen. Op het werk hebben zij vaak te maken met overbelasting. Wie overbelast is werkt niet met plezier en kan niet goed functioneren. Daarnaast is het ook fijn om wat energie over te houden voor andere dingen. Er moet dus een goede balans zijn tussen draaglast en draagkracht.

Om overbelasting te voorkomen is het voor sommige mensen niet mogelijk om aan het reguliere arbeidsproces deel te nemen. Vaak hebben zij dan dagbesteding die qua invulling onder hun niveau ligt.

Aan de ene kant geeft het hen rust te weten dat zij hun taken goed aankunnen, aan de andere kant bestaat het risico dat het werk dan onvoldoende uitdagend is, omdat het niveau te laag is. Bij Adfund Begeleid Werken bieden wij dagbesteding op locaties van zeer verschillende aard. Het is bij ons mogelijk om tussen de verschillende dagbestedingsprojecten te wisselen. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen en afwisseling binnen het werk!

Onze zinvolle dagbesteding draagt enorm bij aan de kwaliteit van bestaan.

Als je een bijdrage levert aan het functioneren van je omgeving en het welzijn van anderen is dat heel positief voor je zelfbeeld.

Sterke kanten van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn onder andere:

 • Het hebben van een eigen logica.
 • Het verdiepen in een bepaald onderwerp.
 • Eerlijk zijn.
 • Veel kennis hebben van bepaalde zaken.
 • Onverstoorbaar door kunnen werken.
 • Veranderingen snel opmerken.
 • Afspraak is afspraak.
 • Een uitstekend visueel geheugen hebben.
 • Goed alleen kunnen werken.
 • Oog voor detail hebben.
 • Goed zijn in planmatig en stapsgewijs werken.
 • Zichzelf zijn