Adfund Begeleid Werken

Adfund Begeleid Werken

Adfund Begeleid Werken biedt dagbesteding aan mensen die een licht verstandelijke beperking, een beperking in het autistisch spectrum, of een geringe psychische beperking hebben. Zoals de naam Adfund al zegt, gaan wij ‘tot op de bodem’. Anders gezegd: Wij halen dankzij intensieve begeleiding uit onze mensen wat er in zit.

‘Het voelt goed om deel uit te maken van een plek waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt’

Het unieke van onze begeleiding is dat wij streven naar 1 begeleider op 5 cliënten. Wij richten ons op individuele mogelijkheden waarbij de wens van de cliënt belangrijk is. Wat deze kleinschaligheid uniek maakt? Dat is dat we werk op maat kunnen leveren aan onze cliënten. De begeleiders hebben daardoor zicht op elke verandering en vooruitgang van de cliënten.